Martes, 22 de febrero de 2005
Publicat per Joano @ 12:48  | PRENSA I PUBLICACIONS
 | Enviar
ACI REPRODUIM EST ARTICUL QUE APAREIX EN EL NOSTRE LLIBRET D'ENGUANY:

""
En la Falla L?Amistat estem de celebraci?. Cumplim 25 anys d?historia. Com diu el nostre escut conmemoratiu, cumplim 25 anys fent falla. Per aix?, hem volgut que en este llibret en el que volem posar per escrit els nostres records i els nostres sentiments, tingam veu els que hem tingut la sort de representar a esta Comisi? durant estos anys.
Aix?, a mi me toca fer el resum d?estos temps des d?el punt de vista d?un faller que ha segut President Infantil. Per tant, no m?enrrotlle m?s i entre en faena.
Yo vaig ser President Infantil a l?any 1990, i si b? es cert que ya ha passat alg?n temps des d?aquella fecha, yo tinc la sensaci? de que seguixc disfrutant de la falla com en eixe moment. Per supost que la meua situaci? en la falla ha canviat, m?he fet major i ara tinc responsabilitats dins de la Directiva i de la falla, per? la ilusi? per la falla seguix intacta.
Al llarg d?estos 25 anys han segut molts els que com yo, sent xiquets, han tingut eixe primer contacte en les obligaci?ns d?un carrec en la falla i han respost, a eixa primera mostra de confian?a que se li dona a un xiquet quan se li diu que pot representar a tots els seus amics fallers durant tot un any, en tota la seua voluntat . I ha segut en eixe moment en el que hem comen?at a ser concients de que dur endavant una falla porta molt de treball i molt de sacrifici. El fet de ser President Infantil es en definitiva una experi?ncia que te fa coneixer m?s el engranatge de les falles i que conseguix que t?impliques m?s activament al si de la teua propia Comissi?.
Han segut molts fallers els que han estat recolzant-nos en el nostre any de presidencia, i han segut, i som, molts els fallers que continuem fent-ho i que seguim treballant per a que la falla continue endavant. Crec que ning? podrem olvidar qui foren Falleres Majors en mosatros, i per supost al que va ser el nostre President. I estic segur que al recordar-los, tots ho fem en carinyo.
Alguns dels que varen ser Presidents Infantils ya no est?n en la falla, atres seguixen creixquent en mosatros, per? lo ben cert es que tots hem contribuit a que enguany estigam d?aniversari, i per supost tamb? es cert que a tots, el haver segut presidents infantils, en ha deixat uns records i unes anecdotes imborrables.
Des d?ac? anime a tots els xiquets de hu? a que vixquen l?experi?ncia de ser President infantil, i als que ya l?hagen vixcut, a que com yo vaig fer en el meu d?a, en la mateixa medida en la que van creixquent, vagen asumint responsabilitats dins de la falla, per a que en el seu treball, junt en el nostre, siguen molts xiquets els que puguen disfrutar de l?experiencia de ser President d?una falla com la falla L?Amistat, al menys en els pr?xims 25 anys.
Se vorem en el 50 Aniversari.


Raul Guerrero i N??ez

""