Martes, 19 de abril de 2005
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 9:31  | DIRECTIVA
 | Enviar
JUNTA DIRECTIVA 2005-2006

President
Juan Jos? Gimeno i Chinillach

Vice-President Primer
Antonio Tecles i Juan

Vice-President Seg?n
Raul Guerrero i N??ez

Vice-President Tercer
Luis L?pez i Cruz

Vice-Presidenta Quarta
Mercedes Gil i Pardo

Secretaria
Lorena Vila i G?mez

Vice-Secretari
Miguel Vila i Garz?n

Tesorera
Elena Gil i Pardo

Contadora
Encarnaci?n P?rez i Rodenas

Vice-Contador
Francisca Chover i Ramos

Delegada de Loteria
Loli N??ez i Mart?nez

Delegat Relacions Publiques
Jos? Andr?s Parra i Matas

Delegada Play-Back
Encarna Mart?nez i Cuevas

Delegada de Festejos
M? Dolores Puchades i Guillem

Delegada d?Infantils
Julia Pardo i Izquierdo

Delegada d?Activitats Diverses
Nuria Perera i Lozano

Delegat del Foc
Gregorio Gonz?lez i Garc?a

Bibliotecaria-Archivera
Maika Serra i Marqu?s