Martes, 21 de marzo de 2006
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 17:25  | GENERAL
 | Enviar
En la CREMA dels nostres monuments donavem per finalisat l'eixercici faller 2005-206.

Un eixercici que ha estat molt be en tots els aspectes, i en el que el nostre treball ha obtes un bon reconeiximent.

Ara i per a seguir el proper dumenge tindrem el tancament oficial de l'eixercici i per al dumenge 2/4/06 esta previst l'inici del nou eixercici en l'APUNTA.

En breu i a modo de resum de tot l'eixercici ficarem aci una memoria reduida de lo que ha donat de si el mateix.

Volem aprofitar l'ocassi? per a donar les gracies a tots els que nos han ajudat per a que tot eixquera aixi de be.