Viernes, 19 de mayo de 2006
Es ha creat una nova direcci? de correu electronic per a donar suport a les necesitats del FORUM FALLER ALFAFARENC i mantindre d'eixa manera la seua independ?ncia.

Tota sugerencia i el correu que afecte al funcionament del citat FORUM, es gestionara des d'esta nova direcci? de correu electronic i que es:

[email protected]

Esta ser? tambe la direcci? que's utilisara per a enviar el resumen de cada encontre a tots aquells que opten per este sistema.