Mi?rcoles, 24 de mayo de 2006
La intenci? es reunir-se aquells fallers i falleres (sense tindre en conter a quina comissi? perteneixen) que estiguen interesats per la nostra festa i el seu futur.
I on baix els principis de Pluralitat, Igualtat, Llibertat d?Expressi?, Inexist?ncia de temes "tab?", Tolerancia i Respecte a les persones, tractar els problemes comuns que tenim i intentar aportar idees per mig de les quals conjuntament les comisions d?Alfafar pugam solucionar-los o al menys millorar-los.
Com ya s'ha dit l?acte tindr? lloc en el nostre casal el dimecres 7 de juny i comen?ara en un sopar sobaquer a les 21:15 al qual seguira el debat.
Esperem poder contar en la pres?ncia de tots els fallers i falleres que vullguen participar en este encontre per a parlar de la nostra debilitat: LES FALLES D?ALFAFAR.