Mi?rcoles, 31 de mayo de 2006
Segur que hi han moltes definicions, pero nosatres hem apostat per la seg?ent:

Un FORUM FALLER, es un lloc de debat, obert a tot lo mon i on tot ocurrix en viu i en directe.

?Que podem deduir d'eixa afirmaci??

Puix entre atres moltes coses que podria comparar-se als foros d'internet, pero en la gran difer?ncia que pot considerar-se esta forma com a molt mes humana, tot lo mon es veu i compartix el moment en un mateix lloc, es molt mes directe, es fica en practica l'antiga tradici? de la conversaci?, la de expondre les idees i iniciatives davant la gent i la d'escoltar les opinions dels atres participants.

Es obert, es a dir pot participar consevol, lo unic que se li demana es que cumplixca en les normes de: Llibertat d?Expressi? de tots els presents i en la Tolerancia i Respecte a les persones i a les entitats, presents o no presents.
Per tant en ell poden participar tant fallers com no fallers, per que les falles convivim en tot lo que nos rodeja i deguem ser conscients de lo que tenim en el nostre entorn.