Mi?rcoles, 31 de mayo de 2006
Pensem que en general un FORUM FALLER lo que preten es ficar els problemes i les idees damunt de la taula, per a que entre tots els participantes es debatixquen, poguent obtindre unes conclusions que d'atra manera podria ser molt complicat.

En concret este FORUM naix ab la voluntat de ser ?nicament i exclusivament un lloc de debat obert, en el que tots podem aportar les nostres opinions que afecten el m?n faller en el seu conjunt i especialment a les falles del nostre poble. Es a dir un lloc on no tingues que tindre cap carrec per a expresar la teu opini?, on no tingues que ser delegat de cap falla per a que la teua veu siga escoltada.
Per? aix? si, sempre des del respecte a la legitimitat democr?tica de les institucions, associacions i entitats vinculades a l'?mbit faller.
Nosatres volem sumar, i per tant convertir este FORUM en un lloc de debat i comunicaci?, per a enriquir la festa fallera i per a parlar d'algo que nos importa molt "LES FALLES".