Mi?rcoles, 11 de octubre de 2006
 | Enviar
Evidentement tot deu de continuar, deixant una bona part dels nostres sentiments en un rac?, pero no per a ocultar-los ni oblidar-los, mes be per a tindre-los molt presents.

D'aix? nosatres, per desgracia, ya tenim alguna que atra experi?ncia.

Per tant i d'acord en el programa previst deguem d'anunciar el seg?ent acte dels prevists cara a les falles de 2007.

El proper dissabte 21 d'Octubre tindr? lloc el nomenament de la Fallera Major de la nostra comissi? per a les falles de 2007.

Es tracta de la senyoreta:

ROSA M? RODRIGO i CARRION

Rosa-Fallera Major 2007