Mi?rcoles, 08 de noviembre de 2006
Nos hem estat plantejant les diferents opcions de feches per a realisar la segona convocatoria del Forum Faller Alfafarenc i despres d'analisar-les hem pensat que de fet fins ara no hem pogut dispondre d'espai en l'agenda fallera de la nostra comissi?, lo mateix passa en lo que queda fins a cap d'any.

Per tant sols nos queda alguna opci? en el mes de giner, ya que en febrer i mar? es del tot impossible.

Per atra banda hem decidit estructurar l'enquesta que's va proposar en la primera edici?, tant la que seria a nivell de fallers i com la que seria a nivell de poble per a presentar-la a la Junta Local i que siga ella qui, despres d'estudiar-la i aprobar-la, la que asumixca la seua elaboraci? per a que siga totalment neutral e independent