Jueves, 12 de abril de 2007
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 10:24  | DIRECTIVA
 | Enviar
Estes son la Directiva i la Directiva Infantil que conduiran a la nostra comissi? durant l'eixercici faller 2007-2008.

JUNTA DIRECTIVA

President Juan Jos? Gimeno i Chinillach
Vice-President Primer Antonio Tecles i Juan
Vice-President Seg?n Raul Guerrero i Nu?ez
Vice-President Tercer Crist?bal Jim?nez i Mendez
Vice-Presidenta Quarta Mercedes Gil i Pardo
Secretaria Lorena Vila i G?mez
Vice-Secretari Miguel Vila i Garz?n
Tesorera Elena Gil i Pardo
Contadora Encarnaci?n P?rez i Rodenas
Vice-Contadora M? Dolores Capilla i Capilla
Delegada de Loteria Loli Nu?ez i Martinez
Delegat Relacions Pub. Jos? Andr?s Parra i Matas
Delegada Monument Marta Gil i Guillem
Delegada de Festejos M? Dolores Puchades i Guillem
Delegada d?Infantils Monica Gil i Pardo
Delegada d?Act. Div. M? Jos? Bovea i Gozalbo
Delegades de Joventut Lorena Guerrero i Nu?ez
Nuria Perera i Lozano
Delegat del Foc Gregorio Gonz?lez i Garc?a
Bibliotecaria-Archivera Francisca Chover i Ramos

Delegat en la J.L.F.A. Encarnaci?n P?rez i Rodenas
Antonio Tecles i Juan
JUNTA DIRECTIVA INFANTIL

PRESIDENT Adri? Ma?ez i Bovea
VICEPRESIDENT PRIMER Adrian Santiago Rodrigo i Carri?n
SECRETARI Guillermo Mocholi i Lillo
CONTADORA Nerea Blanco i Nu?ez
TESORER Guillermo Aliga i Gil
DELEGAT Borja Pedregal i De La Fuente
DELEGAT Laura Parra i Villada
DELEGAT Aicha Neddam i G?mez