Mi?rcoles, 11 de julio de 2007
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 15:30  | GENERAL
 | Enviar
El pr?xim divendres 13 de Julio comen?aran les festes populars en el Barri Orba d'Alfafar, les quals tindr?n lloc fins al dumenge 22 de Juliol.

Es pot vore el contingut del programa de festejos en la web de l'ajuntament d'Alfafar:

www.alfafar.com

Cal destacar els moros i cristians del dissabte 21 de juliol.