Jueves, 01 de noviembre de 2007
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 14:23  | MONUMENTS
 | Enviar
Tal i com ya varem fer l'any passat, ara comen?a el proces de deixar que'ls nostres proiectes per a les falles de 2008 vegen la llum.

Ho farem poc a poc per a donar-li un poc de magia a l'asunt, ya que enguany mes que mai es algo que nos encanta.


L'esbo? d'un monument faller es l'apunt que fa l'artiste per a crear una obra d'art.

Prenint textualment eixa apreciaci?, l'artiste a l'hora de confeccionar l'esbo? sempre nos deixa vore unes pinzellades de lo que ser? la seua obra d'art, per a poder moldejar-la segons avan?a en la seua construcci? i culminar-la en una falla que deuria sempre de superar les expectatives que nos ha generat l'esbo? inicial.

Basicament els esbo?os podriem clasificar-los en dos categories, aquells que estan molt detallats i els ques deixen que la imaginaci? lliure de cada u pense lo que ser? el monument faller.

Evidentment el segon cas esta totalment obert i nos podem trobar de tot en la finalisaci? del monument, depenent molt de l'artiste i del seu bon saber fer.
Tot lo contrari del primer cas, ya que quan hi ha molt de detall en l'esbo?, es quan l'artiste esta mes obligat a cumplir en lo que tot lo mon esta observant i resulta evident que deuria d'estar plantat.

Es en eixe matis on recau la major dificultat, ya que en moltes ocassions les expectatives son molt grans i resulta de lo mes complicat el superar-les. Aci tambe es pot deixar vore la genialitat de l'artiste faller, fent apareixer all? que cap espera, o eliminant lo que no li agrada per a la finalisaci? del monument i al mateix temps superant les expectatives que'l seu treball havia generat.


Per tant i dins d'eixa expectativa nosatres anirem mostrant l'esbo? i esperarem a la plant? per a vore quin es el treball de Miguel Angel i Josep Maria.