Lunes, 25 de febrero de 2008
El Llibret de l'Associació Cultural Falla l'Amistat d'Alfafar ya esta repartint-se.

Enguany hem volgut simbolisar en la nostra portada la nostra terra, el nostre poble i fer un homenage al nostre Rei En Jaume I.
Per aixó tenim simbolisada l'albufera, la marjal, l'horta, al propi rei i a la Senyera. 
Algo paregut hem volgut fer en la portada infantil del nostre llibret.El contingut sembla ser tambe molt interesant, on en 8 pagines es preten donar una explicació prou ampla del monument, a carrec del nostre amic Miguel Angel Gascón.
Per a contar lo que conte la falleta infantil hi han dos pagines que practicament li peguen una volta completa a eixe monument.
Com es habitual en els nostres llibrets, tot esta ple de moltes fotografies.