Jueves, 06 de marzo de 2008
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 13:31  | ACTIVITATS
 | Enviar
Hem obtes el PRIMER PREMI del Concurs de Presentacions Falleres organisat per la Junta Local.

Anit es va procedir a la lectura del acta del jurat, el qual enguany com a novetat ha inclos una fulla en totes les observacions que ha considerat oportunes, destacant tot lo que li ha paregut destacable i alló que no li ha paregut tan positiu.

Evidentment estem molt contents en este premi que recolza el treball fet pel grup de fallers encarregat de l'organisació i realisació de la presentació, aixi com el saber estar dels nostres presentadors i l'excelent evolució de l'acte, aixi com pel comportament eixemplar de tots els fallers i falleres, tant majors com infantils.

El resultat complet es el següent:

PRIMER PREMI ASOCIACIÓ CULTURAL FALLA L'AMISTAT
SEGON PREMI FALLA EL SEQUER
TERCER PREMI FALLA LA FILA
QUART PREMI ASOCIACIÓ CULTURAL FALLA PARQUE ALCOSA
QUINT PREMI FALLA PENSAT I FET
SEXT PREMI FALLA HORT DEL CONDE