Lunes, 12 de enero de 2009
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 16:50  | GENERAL
 | Enviar

Com ya es conegut i seguint en la nostra costum, periodicament actualisem els continguts de la nostra web i hui ha segut el día triat per apujar al ciberespai una web actualisada, en mes contingut i un diseny millorat, on hi han mes fotografies i mes informació. En ella hem estat treballant alguns dies d'estes pasades festes.

Podeu accedir en l'enllaç habitual d'este blog o des d'aci per mig de: www.fallalamistat.com

Entre les novetats de la web estan els esbossos i les maquetes de les nostres falles de 2009.

Per supost continuarem mantenint la informació del día a dia per mig d'este blog