Martes, 03 de marzo de 2009
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 20:00  | GENERAL
 | Enviar

L'Associació Cultural Falla l'Amistat d'Alfafar, vol afegir-se a les celebracions de l'any del gran poeta valencià AUSIAS MARCH.


Ausias March va naixer a Gandia en 1397 i va morir a Valéncia el 3 de març de 1459,
fill del poeta Pere March i de Lionor Ripoll.


Hem pensat en anar ficant durant uns dies, un poc de la seua historia i alguna part d'alguns dels seus poemes, per tant i per a començar tenim lo següent:

Ausias March esta considerat com al major poeta valencià de l'Edat Mitjana.

Ell va pertànyer a una família de la chicoteta noblea.

En la seua família van destacar atres poetes com son pare, Pedro, son tio, Jaume i el seu cosí Arnau.

Va tindre els següents titols de la noblea valenciana: Senyor de Beniarjó, Pardines i Verniga.

Aixi com falconer major d'Alfonso V el Magnànim.

La seua vocació de servici a la corona ha estat sempre patent i en 1419 havia sigut ya armat cavaller.

Sols un any despres ya participa, a les ordes del rei Alfons, en les expedicions de Còrsega i Sardenya

i en 1424 en l'empresa dirigida per Federico de Lluna a Sicília i en el Nord d'Àfrica contra els pirates.

Despres d'eixa intensa activita decidix viure retirat a Gandia i a Valéncia.

Pero sense deixar de prestar servicis al rei Magnànim, lo qual li va fer el rebre d'este continus honors i privilegis.

 

Poema I

I

Axí com cell qui·n lo somni es delita

e son delit de foll pensament ve,

ne pren a mi, que·l temps passat me té

l'imaginar, qu·altre bé no y habita,

sentint estar en aguayt ma dolor,

sabent de cert qu·en ses mans he de jaure.

Temps de venir en negun bé·m pot caure;

aquell passat en mi és lo millor.