Jueves, 05 de marzo de 2009
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 18:00  | GENERAL
 | Enviar

Seguim en l'homenage, l'anterior articul es del 03/03/2009:

En 1437 es casa ab Isabel Martorell, germana de Joan Martorell, el famós autor de Tirant lo Blanch.

Pero Isabel mor molt pronte, en 1439, i d'ella hereta noves possessions.

Ausias contrau segones noces ab Joana Escorna, de qui tambe enviuda en 1443, tornant a heretar d'ella.

Per desgracia cap de les dos esposes li dóna descendència, però per atra banda pot dir-se que està sobradament testificada l'existència de quatre fills bastards i diverses concubines.

 


Poema V

I

Tant he amat, que mon grosser enginy

per gran treball de pensa és suptil.

Lexant a part aquell sentiment vil

qu·en jorn present los enamorats ciny,

só tant sabent, que sé ben departir

amor d'aquell desig no virtuós,

car tot desig, retent hom congoxós,

no·s ver·amor ne per tal se deu dir.