Jueves, 12 de marzo de 2009
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 18:00  | GENERAL
 | Enviar

Continuant en l'homenage (l'anterior articul es va escriure el 10/03/09)

Ell mateix declara, ab plena consciència, que abandona la tradició dels trobadors per allunyar-se de la veritat.

Ausias March pot considerar-se un poeta de difícil lectura i interpretació.

Com ya hem deixat vore abans, esta clar que'ls seus temes preferits són:

el bé i el mal, el pecat i la virtut, el dolor i la mort.

Al llegir els seus poemes es pot vore com ell es troba influït per Aristòtil, Dant i Petrarca.

 

Poema XLVI

I

Veles e vents han mos desigs complir,

ffahent camins duptosos per la mar.

Mestre y ponent contra d'ells veig armar;

xaloch, levant los deuen subvenir

ab lurs amichs lo grech e lo migjorn,

ffent humils prechs al vent tremuntanal

qu·en son bufar los sia parcial

e que tots cinch complesquen mon retorn