Jueves, 23 de abril de 2009
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 14:30  | GENERAL
 | Enviar

Despres de vore com van pasant els anys, et fiques a contar-los i te dones conter que ya son 30 els que anem a cumplir com a falla.

Com es ben sabut un grup de veïns del nostre barri es varen reunir en la nit del 7 de març de 1980 (festivitat de les santes Felicitat i Perpetua, martirs en l'any 203), en la barberia de Capitán, en la intenció de crear una comissió fallera per al barri.

Eixa mateix nit va quedar fundada la comissió, triat el president i els primers carrecs de la junta directiva, començant un cami que tenien la intenció de seguir, dotant a la nostra comissió d'un espirit propi que perdura al llarc dels anys, salvant el anar i vindre dels fallers i les falleres, uns que nos deixaren per a sempre, atres que en un moment de la seua vida decidiren deixar la comissió o entrar a formar part d'ella. Tots ells i elles son el conjunt de la nostra entitat, l'esència que perdura en les seues entranyes i que li dona la vida necesaria per a seguir en el cami faller.

I ara serà atra nit, es a dir la de hui, la d'un 23 d'abril (festivitat de Sant Jordi, martir en l'any 303), la que hem triat per a començar en els preparatius de tot lo que pensem i volem que te que ser est aniversari, encara que som conscients que la situació actual en la que estem inmersos no es la mes adequada, pero pot ser per aixó es ha triat esta nit per a iniciar un cami que nos conduirá a les falles del 2010.