Lunes, 18 de mayo de 2009
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 16:00  | DIRECTIVA
 | Enviar

El proper divendres 12 de juny esta convocada una reunió a les 20:00 hores en el nostre casal, per a tractar les celebracions que tenim intenció de fer en motiu del 30 aniversari de la nostra entitat.

A esta reunió estan convocats tots els fallers en actiu i tambe es ha convidat a les Falleres Majors, Falleres Majors Infantils, Presidents i Presidents Infantils que han format part de la nostra comissió i en l'actualitat no perteneixen a la mateixa.

La reunió ya esta convocada per mig de la pissarra del casal i es estan enviant les corresponents cartes a tots els convidats.

Per atra part no tindrem cap inconvenient de rebre a tot aquell ex-faller, molt especialment del primer eixercici, que vullga acodir i participar d'est aniversari tan especial.

En esta reunió explicarem i tractarem com volem viure els 30 anys d'existència de la nostra comissió, com a base i fonament de tots els anys que volem que seguixca dins del mon faller, tal i com ho indica el lema que hem triat per a est aniversari i que no es atre que:

30 i +

es a dir: 30 i mes.

On es ha vullgut deixar ben clar que l'entitat ya du 30 anys a l'esquena i es el nostre desig de que siguen molts mes anys els que cumplixca i que tots pugam disfrutar de la cultura i la festa fallera.