Jueves, 11 de marzo de 2010
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 10:19  | GENERAL
 | Enviar

Enguany nos hem vist obligats a canviar la ubicació de la nostra carpa fallera i dels nostres monuments.

Com tots coneguem la seguretat es cada volta mes important i mes estricta i en esta ocassió nos afecta molt directament.

Segons varem ser informats des de Junta Local Fallera, es havia pres la decició (despres d'una reunió entre la policia local, els bombers i l'ajuntament) de que teniem que canviar l'emplaçament de les nostres activitats per a les festes falleres, especialment del monument i de la carpa.

El nou lloc esta situat en l'Avinguda de l'Albufera, des del carrer Juan Puertes fins al carrer Francisco Vila "El Morenet".

La carpa es situara davants dels numeros 1 i 3 de l'avinguda de l'Albufera.

El monument infantil es instalara en el creuament de l'Avinguda de l'Albufera en els carrers Valencia i José Mª Julian.

El monument gran es instalara en l'Avinguda de l'Albufera de l'encreuament en el carrer Valencia cap al carrer Juan Puertes.

Per tant totes les activitats estaran al voltant d'este nou lloc, aixi com en la proximitat del nostre casal situat en el nº 12 del carrer Valencia.

Tots estos canvis son molt recients, per tant en el nostre llibret i en els diferents mijos impressos d'enguany sempre es fa referencia al emplaçament que hem tingut fins ara, en el qual hem vingut plantant durant 29 anys, en tot lo que aixó significa per a nosatres i per al barri.

Cal resenyar que la ubicació que nos han asignat estava dins de la demarcació de la falla Hort del Conde, per tant hem d'agrair la total comprenssió que han tingut davant d'este canvi al que venim obligats per raons de força major i de seguritat, lo que's una mostra de l'alt nivel de germanor existent dins del mon faller de la nostra població i de la gran armonia entre els presidents de les falles d'Alfafar.

Evidentment este canvi nos crea noves situacions que tindrem que anar asimilant poc a poc, com es la il-luminació, les molesties que pugam causar als veïns, pero per a tot aço demanem la maxima comprenssió per part de tots i que nosatres deguem de ser els primers en oferir-la i estar disposts a buscar la millor solució per a cada situació nova que's puga produir.

Per tot aço i tal i com indica el bando de l'ajuntament d'Alfafar i que's pot consultar en www.alfafar.com, l'access a l'avinguda de l'albufera estara restringit, desviant-se el trafic pel carrer Divisoria, es deixar l'access per als negocis existents i veïns per als llocs que queden disponibles per a estacionar. El trafic pel carrer Julio Colomer es desviara pel carrer Juan Puertes. El Carrer Valencia estara tallat des del creuament en el carrer Rey Don Jaime, deixant-se access sols per als veïns I es canvia el sentit del carrer Dels Furs per a donar eixida des de la Noria pel carrer Francisco Vila "el Morenet", facilitant aixi l'access als negocis, una millor circulació, sense oblidar les necesitats d'acces del centre de salut.

Esperem i desigem que tots tingam unes molt bones festes falleres.