Mi?rcoles, 14 de abril de 2010
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 9:18  | GENERAL
 | Enviar

En la darrera Presentació i Exaltació de les Falleres Majors de 2010, la nostra comissió va escenificar un nou fet en la nostra traiectoria com a entitat.

Per acord de la Junta General de Fallers, les components de les Corts d'Honor deixaven de dur la banda com a senyal identificativa.

La banda des d'este moment queda reservada en exclusiva per a nostres Falleres Majors.

D'esta forma i com es tractava del nostre 30 aniversari, sols les que havien segut Falleres Majors o Falleres Majors Infantils varen apujar en la seua banda identificativa de l'any que varen tindre eixe carrec.

Aixi les uniques bandes que varen ser imposades foren les de les Falleres Majors de 2010.

Com la banda es un simbol que identifica a les falleres de les corts d'honor, per mig de l'escut que incorpora en la seua part superior, distinguint-les de les d'atres comissions. Nosatres hem creat una joia especifica per a les components de les Corts d'Honor, tant les infantils com les majors. Esta joia es diferent a les otorgades a Falleres Majors i Presidents i en la darrera presentació va ser entregada a totes i cada una de les components de les nostres Corts d'honor. Evidentment les Falleres Majors de 2010 no la tenen encara i no podran lluir-la fins al moment lis siga imposada en la presentació de 2011.

En l'acte de l'ofrena de falles es on es va fer mes patent este canvi en la nostra comissió, ya que totes les components desfilaren sense la banda i en el seu nou distintiu, excepció feta de la Fallera Major i de la Fallera Major Infantil.

Una volta ficat en practica l'acord i vist el resultat en la presentació, en la entrega de premis, en l'ofrena i en la missa de Sant Josep, la comissió esta molt satisfeta pel resultat, quedant l'acord totalment ratificat.