Lunes, 19 de abril de 2010
 | Enviar

Era algo que ya se sabia en suficient antelació, pero evidentment cada cosa requerix dels seus temps i per tant cada tema deu de tindre el seu moment, aixi i despres d'haver-se celebrat la Junta General de Fi i Inici d'Eixercici, podem anunciar ara que ya contem en un Quadre d'Honor oficial per a les falles de 2011 i que son:

FALLERA MAJOR INFANTIL:

ANDREA CASTRO I PUCHADES

PRESIDENT INFANTIL:

MIGUEL ZAMORA I PARDO

FALLERA MAJOR:

ERICA GIMENO I PEREZ

PRESIDENT:

JUAN JOSE GIMENO I CHINILLACH

Com sempre els desigem que tinguen un bon eixercici i els garantisem que tindran a tota la seua comissió al seu costat.

Tal i com marca la nostra tradició, els Presidents ya han asumit el seu carrec i les Fallers Majors ho faran en el moment de la seua Exaltació, per tant fins a eixe moment, Marta, Aida, Miguel i Juan seguiran representant-nos en els diferents actes que tingam.