Jueves, 22 de abril de 2010
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 9:36  | GENERAL
 | Enviar

La nostra web ( www.fallalamistat.com ) la tenim novament actualisada. Com es habitual [...]


Llegir mes ...

Mi?rcoles, 21 de abril de 2010
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 9:26  | ACTIVITATS
 | Enviar

La Junta Local Fallera d'Alfafar ha convocat novament el Concurs de La Creu de Maig per a les falles d'Alfafar.

[...]

Llegir mes ...

Martes, 20 de abril de 2010
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 10:37  | DIRECTIVA
 | Enviar
Despres de la Junta General de Fallers del pasat divendres, aixi com de l'apuntà del dissabte, ara es el torn de la Junta Directiva Constituient, la qual tindrà lloc hu [...]
Llegir mes ...

Lunes, 19 de abril de 2010
 | Enviar

Era algo que ya se sabia en suficient antelació, pero evidentment cada cosa requerix dels seus temps i per tant cada tema deu de tindre el seu moment, aixi i despres [...]


Llegir mes ...

Mi?rcoles, 14 de abril de 2010
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 9:18  | GENERAL
 | Enviar

En la darrera Presentació i Exaltació de les Falleres Majors de 2010, la nostra comissió va escenificar un nou fet en la nostra t [...]


Llegir mes ...

Viernes, 09 de abril de 2010
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 8:40  | ACTIVITATS
 | Enviar
Seguint en les nostres activitats, el grup de la Creu de Maig ya ha començat a treballar per a preparar el nostre proiecte de 2010.

Com es habitual es tracta [...]

Llegir mes ...