Martes, 29 de marzo de 2011
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 9:24  | GENERAL
 | Enviar

Com tots els anys estem ultimant la finalisaci? de l'eixercici faller 2010-2011 per a poder comen?ar el nou eixercici, lo qual tindr? lloc definitivamente el proxim 9 d'Abril.

Continuant en la nostra practica habitual en breu actualisarem la nostra web, plenarem de fotos els nostres albums i intentarem actualisar en tots els aspectes la pres?ncia de la nostra entitat en internet, potenciant els nous espais socials i deixant com archiu historic els que ya no tenen utilisaci?.

Les noves tecnologies fan que la informaci? aparega inmediatament en els espais com FACEBOOK o TUENTI, on es habitual vore fotos i comentaris en el mateix moment que estan tinguent lloc, lo qual nos permitix anar mes tranquils en l'actualisaci? de la web i del weblog.

?