Lunes, 11 de abril de 2011
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 10:18  | GENERAL
 | Enviar

El dissabte donarem per tancat l'eixercici faller de 2010-2011, en una asamblea general molt concurrida es va donar un breu repas de l'eixercici faller en totes les seues dimensions per a donar-lo per finalisat, procedirem a establir les linies maestres per al seg?ent eixercici.

Despr?s varem procedir al inici del nou eixercici faller de 2011-2012, com a primer acte estava la elecci? del President, punt per al que no hi hava cap sorpresa i per aclamaci? popular de tots els presents es va nomenar a JUAN JOSE GIMENO I CHINILLACH, d'esta forma ser? el seu 14? eixierci faller al front de la nostra Associaci? Cultural.

Despres del seu nomenament va comunicar les arees en les que anava a distribuir la nova directiva, nomenant als vicepresidents i als carrecs que ya tenien tarees per al dumenge, deixant la designaci? de la totalitat de la directiva per al dimarts 12 d'Abril.

Seguidament i per als carrecs de President Infantil i Falleres Majors de 2012, es va procedir a aplicar els nostres estatuts i ser? el 19 d'abril quan la Junta Directiva procedixca al seu nomenament.

Al finalisar l'Asamblea General?procedirem a un sopar enfaixat en un molt bon ambient faller.

Per al dumenge teniem reservada la festa de l'APUNT?, la qual va ser tot un exit, tant de participaci? com d'ambient. on tant majors com infantils seu varen pasar de lo mes be. Varem comen?ar a les 11 del mati i donarem per concluida la jornada pasades les 8 de la nit.

?