Martes, 29 de mayo de 2012

Enguany, a l'hora de pujar-lo a internet, hem volgut dividir el nostre llibret de 2012 en tres parts.

Una es el que podriem considerar llibret MAJOR,

L'atra part es la que considerem llibret INFANTIL,

I la darrera part conte algo molt important per a nosatres i que no es atra cosa que la GUIA PUBLICITARIA.

D'esta forma es pot accedir a consevol de les tres parts del llibret, per mig dels corresponents accesos que hi han.

Esperem que siga d'utilitat