Martes, 01 de abril de 2014
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 12:55  | GENERAL
 | Enviar

El dumenge 30 de Març es va celebrar la Junta General d'Inici d'Eixercici, en la qual teniem prevista l'elecció dels Presidents de la Falla per a 2015.

Per a la comissió infantil i després de tractar el tema i en el vist i plau de sons pares, es va nomenar per aclamació a la chiqueta:

 

MARTA CASTRO i PUCHADES

 

La primera en felicitar-la, en un efusiu abraç, va ser la Fallera Major Infantil de 2014, la chiqueta VIOLETA SALMERÓN i DEL ARCO, l'alegria de les dos chiquetes es va contagiar rapidament a tots els presents.

D'esta forma Marta es convertix en la primera Presidenta Infantil de la nostra falla i tambe de les falles d'Alfafar, al ser la primera chiqueta en ocupar eixe carrec. 

  

 

 

Per a la comissió major es va tornar a nomenar per aclamació a JUAN JOSE GIMENO i CHINILLACH, el qual en este nou eixercici ya seran un total de 17 consecutius com a President d'esta falla.