S?bado, 04 de abril de 2015
Publicat per AMISTAT-Alfafar @ 10:46  | GENERAL
 | Enviar

En l’ENTREGA DE PREMIS en la plaça de l’ajuntament, varem arreplegar els següents palets:

QUART a la falla

QUINT a la falla infantil

SEGON de la presentació

TERCER del llibret en Alfafar

SEGON en la cavalcada del ninot a la comparsa infantil "LES FADES DE LES FALLES"en la cavalcada del ninot a la comparsa infantil "LES FADES DE LES FALLES"

PRIMER en la cavalcada del ninot al grup infantil "EL FRED DE L'HIVERN"al grup infantil "EL FRED DE L'HIVERN"

PRIMER en la cavalcada del ninot a la figura infantil "DOLÇ CASAL"

Tots ells varen ser arreplegats per nostres representants:

FALLERA MAJOR INFANTIL: LUNA MEZQUIDA I PARRA

PRESIDENTA INFANTIL: MARTA CASTRO I PUCHADES

FALLERA MAJOR: LOLES PARRA I TREVEJO

PRESIDENT: JUAN JOSE GIMENO I CHINILLACH

Als que tenim que afegir el NOVE al llibret de la Secció Regne de Valéncia per lo Rat Penat.

Que varen arreplegar en Diputació, nostra Fallera Major, nostre President i nostre poeta MIQUEL ANGEL GASCON I ROCHA

TERCER del llibret en Alfafar i NOVE en la secció Regne de lo Rat Penat

SEGON en la cavalcada del ninot a la comparsa infantil "LES FADES DE LES FALLES"

PRIMER en la cavalcada del ninot al grup infantil "EL FRED DE L'HIVERN"

PRIMER en la cavalcada del ninot a la figura infantil "DOLÇ CASAL"

Un total de 8 palets que no estan gens mal per a celebrar el nostre 35 aniversari.

TERCER del llibret en Alfafar i NOVE en la secció Regne de lo Rat Penat

SEGON en la cavalcada del ninot a la comparsa infantil "LES FADES DE LES FALLES"

PRIMER en la cavalcada del ninot al grup infantil "EL FRED DE L'HIVERN"

PRIMER en la cavalcada del ninot a la figura infantil "DOLÇ CASAL"

Un total de 8 palets que no estan gens mal per a celebrar el nostre 35 aniversari.


TERCER del llibret en Alfafar i NOVE en la secció Regne de lo Rat Penat

SEGON en la cavalcada del ninot a la comparsa infantil "LES FADES DE LES FALLES"

PRIMER en la cavalcada del ninot al grup infantil "EL FRED DE L'HIVERN"

PRIMER en la cavalcada del ninot a la figura infantil "DOLÇ CASAL"

Un total de 8 palets que no estan gens mal per a celebrar el nostre 35 aniversari.