Martes, 11 de octubre de 2016
 | Enviar

Si pera  les falles de 2016 la Fallera Major Infantil d'Alfafar era de la nostra falla, per a les falles de 2017 ho será la Fallera Major

Ya que Ana Maria, nostra Fallera Major de 2016, tindrá l'honor de representar al poble d'Alfafar